Вземане на Дата и Час в Обредния дом. Различни възможности и предложения за Изнесения ритуал – градина, ресторант, зала. Осигуряване на църква, определяне на час.